Riai

Riai 理合 är principen för en specifik teknik. En beskrivning av hur tekniken fungerar. Hur en teknik är uppbyggd – från utgångspositionen till fullbordat kast. Riai beskriver orsakssammanhanget och vilka villkor som måste uppfyllas för att tekniken ska fungera. T ex: “I det här utgångsläget gör tori så här och då reagerar uke så här … Continue reading Riai